ROBERT FEGUŠ | Učitelj petja, zborovodja in pevec


Učenje petja: robertfegus@petje.pro

Učitelj petja, zborovodja in pevec Robert Feguš s svojim visoko kvalificiranim in specializiranim pedagoškim delom na področju vokalne tehnike združuje različna področja glasbene teorije, splošne medicine, pevske pedagogike in poustvarjalne prakse (predvsem v segmentu zborovske glasbe). Tako po obsegu kot po kakovosti izkazuje pomemben prispevek k slovenski kulturi. Je cenjen in iskan učitelj petja, ki sodeluje s številnimi slovenskimi pevci, zbori in z vokalnimi sestavi v obliki strokovnih ter izobraževalnih seminarjev, prav tako veliko sodeluje z JSKD, še posebej s sekcijo za zborovsko glasbo. V poldrugem desetletju umetniške prisotnosti je z različnimi vokalnimi zasedbami poustvaril čez 500 koncertnih dogodkov.

Učitelj petja Robert Feguš z izčrpnim poznavanjem svojega profesionalnega področja bistveno prispeva k dvigu poustvarjalne prakse v domeni zborovske glasbe in vokalne glasbe nasploh.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, januar 2018UČENJE PETJA
PEVSKE DELAVNICE

Delavnica za
pevce, zborovodje
in organiste
Mekinje 2024
9. – 11. februar 2024
VOKALNA TEHNIKA
ANSAMBLI
ODMEVI