Avdicije


AVDICIJA

Vabimo pevca-ko, ki se odlično počuti med poustvarjanjem renesančne, baročne, klasične, romantične in sodobne resne glasbe. Izbrani-a kandidat-ka bo pridobil-a bo dragocene izkušnje komornega izvajanja, širil-a splošno glasbeno obzorje in aktivno sodeloval-a v poustvarjanju vokalne glasbe na visoki umetniški ravni.PROGRAM IN CILJI

• Izvedba vsaj 80-ih koncertov na domačih in tujih odrih v sezonah 2022-24,
• tehtni izbor renesančne, baročne, klasične, romantične, sodobne in ljudske glasbe,
• snemanje tematsko razvrščenih programov,
• sodelovanje na domačih in mednarodnih zborovskih festivalih.PRIJAVE

Najavo sodelovanja s kratkim opisom pevske poti in s posnetkom pevskega izvajanja pošljite na robertfegus@petje.pro.
Več o ansamblu na elinorensemble.eu.